Галузі знань

Відокремлені підрозділи АІНУ охоплюють 12 галузей знань та 27 спеціальностей України.

Основні – машинобудування, металургія та матеріалознавство, інформатика та обчислювальна тех-ніка, радіоелектроніка та засоби зв’язку, інженерна екологія, технології легкої промисловості, агро-промисловий інжиніринг, морські техніки і технології, будівництво, спеціальна техніка, кібернетика, інженерна освіта, економіка та фінансування, гірництво.

Догори