Важливі заходи Академії

За час діяльності Академії проведено 7 Загальних зборів, 30 засідань Президії, 4 з яких були виїзними. На Загальних зборах із широким обговоренням розглядалися такі актуальні проблеми: «Про значення металургійного комплексу у становленні економіки України та завдання Академії по його подальшому розвитку», «Інженерні проблеми АПК в контексті вступу України до СОТ», «Проблеми енергетики України та шляхи їх вирішення», «Екологічна ситуація в Україні і шляхи її поліпшення» та ряд інших. До участі в Загальних зборах запрошувалися відомі вітчизняні учені, учені зарубіжних країн, відповідальні працівники Верховної Ради України, Кабінету Міністрів та інших державних установ.

Догори