Історія Академії

Академія інженерних наук України діє з 1991 року як громадська самоврядна організація. Академія об’єднує майже 200 вчених, конструкторів, організаторів виробництва, представників вищої школи та провідних спеціалістів різних галузей економіки України. В її складі 42 зарубіжних учених із 11 країн. Засновниками АІНУ були відомі і Україні та за її межами учені, конструктори, інженери-новатори, організатори науки і виробництва.

Серед підприємств-засновників слід зазначити київські виробничі об’єднання: «Більшовик», «Артем» ім. Корольова, «Ленінська кузня», «Реле і автоматики»; дніпровські: «Південмаш», «Нижньодніпровський трубопрокатний завод» (ім. Карла Лібкнехта), «Дніпровський металургійний завод ім. Григорія Петровського»; Сумське НВО ім. Фрунзе, Нікопольський південно-трубний завод, Одеський завод ім. Січневого повстання, Харківський тракторний завод та інші.

Створення Академії підтримали політехнічні, індустріальні та технологічні вищі навчальні заклади Києва, Харкова, Львова, Одеси, Донецька, Дніпра, Запоріжжя, Сімферополя та інші.

Створення АІНУ було активно підтримано багатьма ученими зарубіжних країн, зокрема, Канади, Франції, США, Федеративної Республіки Німеччини, Польщі, Китаю, Швеції, Югославії та інших. Свідченням цього є той факт, що з 1998 року АІНУ стала членом САЕТС — Міжнародної спілки академій інженерних та технологічних наук. Вагомим є внесок членів Академії у розвитку та становленні ряду вітчизняних галузей науки та виробництва, таких як металургія, спеціальне сільськогосподарське машинобудування; телекомунікаційні мережі та системи цифрового зв’язку; надсучасні комплекси з укладання та зварювання залізничних колій, ракето- та літакобудування; біохімічні технології; лазерні та нанотехнології; гірнича, ядерна, хімічна промисловості; екологічні та енергозберігаючі технології.

Наприклад, академік Ільченко М. Ю. разом із членами відділення радіоелектроніки та радіозв’язку сформували основні положення Державної науково-технічної програми «Системи зв’язку» та очолили координацію її виконання в межах усієї країни, завдяки чому України посідає гідне місце в Європі з розвитку сучасних телекомунікаційних систем.

Членами відділення інженерної екології , під керівництвом ак. Яцика А. В., створено карту водних ресурсів України та розроблено основні положення державної програм «Вода України».

Академік Микитин Я. І. доклав немало зусиль для збереження виробництва сучасних комплексів зварювання та укладання залізничних полотен; сприяв розширенню зарубіжного партнерства.

Догори