Основні напрями діяльності

Головною метою Академії є об’єднання та консолідація вчених та інженерів, які працюють у різних галузях науки і виробництва, ефективне використання досягнень інженерних наук в умовах ринкової економіки.

Ця мета реалізується шляхом:

  • узагальнення досягнень інженерних наук і технологій в Україні та за кордоном;
  • визначення пріоритетних напрямів інженерних наук для технічного прогресу та зростання економіки країни;
  • дослідження сучасних світових тенденцій розвитку інженерної освіти та науки;
  • аналіз освітніх стандартів, змісту інженерної освіти за кордоном та їх використання на українському ґрунті.

Основними завданнями АІНУ є розробка концепції розвитку інженерно-технічного потенціалу України, підготовка необхідних кадрів, сприяння постачанню промислових галузей ефективними новітніми технологіями, розробка і втілення нових концепцій інженерної освіти, комерціалізація результатів наукових досліджень.

Догори